Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm

Al. Focha 33, 30-119 Kraków
Numer KRS: 0000095333
Regon: 357207500
NIP: 677-21-52-724

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
Bank Polska Kasa Opieki SA Grupa PEKAO SA Oddział Kraków,
nr konta: 68 1240 1431 1111 0000 1047 2080