Obecny Statut Stowarzyszenia jest dostępny do pobrania.