Program spotkań integracyjnych w Stowarzyszeniu
Chorych na Reumatyzm na rok 2017 ukaże się wkrótce.