Informujemy, że XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm odbyło się 29 lutego 2016 roku.

Szczegóły następnych zebrań będą na bieżąco podawane przez Zarząd.